Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ελληνική γλώσσα και μαθηματικά!


Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία γλώσσα. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.
Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νέο Ελληνικά).
 Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός. Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν.


Ένας από τους πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας. Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοι που τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό.
 Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.
 Για να δούμε μερικά παραδείγματα:

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1

ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται).

Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα. Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.

Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S'), Σαμπί (?)


Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:

1. ομιλών

2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)

3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)

-Το πρώτο είναι η ομιλία

-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω

-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)

 Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:

1. Αριθμοί (μαθηματικά)

2. Σχήματα (Γεωμετρία)

3. Μουσική (Αρμονία)

4. Αστρονομία

Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.

tip: Αστρονομία= αστήρ + νόμος, α-στήρ= αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.

tip 2: ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών

Άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.


Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται:

συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της κ.Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει...

ΟΜΩΣ η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).


Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.

Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.

Παράδειγμα: η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.

Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.

Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικό – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;

Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»

πηγή: hellas-now--apocalypsejohn.com

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ? ΠΙΣΤΕΥΑΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ?

 
 
 
 
Είναι φανερό ότι η εξέλιξη των ελληνικών γραμμάτων οδήγησε σταδιακά στους σημερινούς «αραβικούς» αριθμούς…
Έτσι, το 1 προέρχεται από το Α (ως «κατάλοιπο» της πρωταρχικής γραφής αυτού του γράμματος), το Β είναι φανερά το ίδιο το 2 (αποτελούμενο κι αυτό από δύο επάλληλες καμπύλες), το Γ είναι το 3 (αρκεί κανείς να το δει ως μετεξέλιξη του μικρού «γ»), το Δ είναι το ίδιο το 4, το 5 συνιστά μετεξέλιξη του Ε, το 6 είναι σχεδόν 100% ίδιο με το χαμένο γράμμα «στίγμα» (ς) κτλ.
 
Είναι τοις πάσι γνωστό και αποδεκτό στους επιστημονικούς κύκλους η ιδιαίτερη αξία των μαθηματικών όχι απλά στην καθημερινή μας ζωή (όπου η αξία αυτή είναι εμφανέστατη), αλλά και σε όλη γενικά την αρμονία και την τάξη του σύμπαντος!
 
 
 Υπό μία έννοια στον υλικό-ορατό κόσμο ΤΑ ΠΑΝΤΑ είναι μαθηματικά, με την έννοια ότι όλα τα «χειροπιαστά» αντικείμενα υπάγονται σε αιώνιους «αόρατους» μαθηματικούς κανόνες, σε αριθμητικές δομές, χωρίς τα οποία τίθεται επί τάπητος ακόμα και η ίδια η ύπαρξη ή όχι της Δημιουργίας,με μαθηματική λογική, με αριθμητική κατασκευή.
 
Μία υπέρτατη αλήθεια αποδεκτή από όλους τους μεγάλους επιστήμονες όλων των εποχών: από τον μεγάλο Πυθαγόρα έως και τον Βρετανό ερευνητή Roger Penrose…
Οι αριθμοί που παριστάνουν ο καθένας μία μαθηματική πραγματικότητα, έχοντας συγκεκριμένη «υπόσταση», αναφέρονται συχνά ως «αραβικοί». Αυτό στα πανεπιστήμια συμβαίνει ακριβώς για να γίνει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στους αριθμούς που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας σήμερα (1, 2, 3, 4, 5 κτλ.) και τους λεγόμενους «λατινικούς» αριθμούς (I, II, III, IV, V κτλ.).

Γίνεται επίσης σε αντιδιαστολή με το αρχαιοελληνικό σύστημα μέτρησης (α, β, γ, δ, ε, κτλ.), που απλά ακολουθούσε τη σειρά των γραμμάτων στο ελληνικό αλφάβητο και ταυτιζόταν μαζί τους.
 
 Αν όμως προσέξει κάποιος βαθύτερα και μελετήσει λίγο παραπάνω θα δει έκπληκτος ότι… οι «αραβικοί» αριθμοί που όλοι γνωρίζουμε δεν είναι παρά τα ίδια τα ελληνικά γράμματα! Πρόκειται για μία πραγματικότητα, η οποία – ενώ είναι εμφανώς μπροστά μας σε κάθε στιγμή! – παραμένει καλά κρυμμένη και σχεδόν «αόρατη»!…

 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς οι αριθμοί των οποίων ευρεία χρήση κάνει σήμερα όλη η ανθρωπότητα θεωρούνται «φοινικικοί», ότι δηλ. δημιουργήθηκαν στη Μέση Ανατολή μιας προϊστορίας χαμένης μέσα στα βάθη του χρόνου και οφείλουν την ύπαρξή τους σε καθαρά εμπορικούς λόγους (λόγω των  αναγκών των  Φοινίκων να χρησιμοποιούν μονάδες μέτρησης).
 
Βέβαια αυτή η θεωρία, έτσι όπως είναι δοσμένη, θυμίζει το αντιεπιστημονικό «δόγμα» του λεγόμενου «ινδοευρωπαϊσμού» – για την καταγωγή των γλωσσών – και δεν αντέχει καν σε σοβαρή κριτική… Κι αυτό διότι και πάλι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κανένα απολύτως γραπτό μνημείο που να αποδεικνύει ότι «κάποιοι» Φοίνικες δημιούργησαν κάποτε τους σημερινούς «αραβικούς» αριθμούς!
 
Και επιπρόσθετα αναρωτιέται κάποιος: πώς είναι δυνατόν οι Φοίνικες να εμπνεύστηκαν το αριθμητικό σύστημα και την ίδια ώρα να μην είχαν δημηιουργήσει καμία απολύτως επιστήμη, καμία φιλοσοφία, κανένα σοβαρό λατρευτικό σύστημα, κανέναν απολύτως πολιτισμό;
 
Είναι άραγε αυτό δυνατό; Αντέχει σε οποιαδήποτε ανθρώπινη λογική;… Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι οι έρευνές μας δεν εμπεριέχουν κανένα στοιχείο σωβινισμού, εθνικισμού ή φυλετισμού, ούτε και θέλουν να δείξουν κάποια βιολογική «ανωτερότητα» των Ελλήνων. Πιστεύουμε άλλωστε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι παγκόσμιος και πανανθρώπινος.
 
 Έτσι και στο μείζον θέμα της καταγωγής των αριθμών, έστω και αν δεχτούμε ότι τους έφτιαξαν οι Μεσανατολίτες Φοίνικες, και πάλι… ελληνικής προέλευσης είναι!!!
Κι αυτό, εφόσον οι Φοίνικες (και, κατά συνέπεια, οι τωρινοί Εβραίοι και Άραβες) έχουν απώτερη ελληνική καταγωγή, ως απόγονοι των Κρητών αποίκων, που μετέφεραν στην Παλαιστίνη την αρχαία θρησκεία του Βήλιου Κρόνου (του μετέπειτα Βαάλ της προ της Παλαιάς Διαθήκης λατρείας)!…
 
 
Ως γνωστόν, το αρχαιοελληνικό αλφάβητο αποτελείτο από 27 γράμματα (σήμερα έχουν «εκπέσει» τρία από αυτά και έτσι έχει 24 γράμματα). Πρώτος ο Πυθαγόρας, μέγας μαθηματικός και οι μαθητές του, εμπνεύστηκαν το σημερινό λεγόμενο «θεσιακό σύστημα αρίθμησης», δηλ. με τα αριθμητικά σύμβολα να έχουν συγκεκριμένη σειρά.
 
Πήραν λοιπόν αυτοί τα πρώτα εννέα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και πάνω τους δόμησαν τη μορφή των σύγχρονων αριθμών. Η λογική πίσω από τους αριθμούς! Ο σχηματισμός τους έχει να κάνει και με τις γωνίες από τις οποίες αυτοί συνίστανται!… Έτσι, το 1 έχει μία γωνία, το 2 δύο γωνίες, το 3 τρεις κ.ο.κ. Αλλά και το μηδέν (ως τέλειος κύκλος) δεν έχει… καμία γωνία!!!
 
Εκπληκτική πραγματικά σύλληψη των σοφών αρχαίων προγόνων μας, οι οποίοι γνώριζαν για τον φυσικό κόσμο απείρως περισσότερα απ’ όσα γνωρίζουμε σήμερα εμείς.
Ας δούμε λοιπόν έναν προς έναν τους 9 αυτούς αριθμούς (πάνω στους οποίους εξάλλου βασίζεται όλο το υπόλοιπο σύγχρονο αριθμητικό σύστημα, όπως οι δεκάδες, οι εκατοντάδες, οι χιλιάδες κτλ.), καθώς και τον αριθμό 0.

Η μονάδα λογικό είναι να παρίσταται πάντοτε με τον πλέον απλό τρόπο (δηλ. με μία «σκέτη» γραμμή). Έτσι ακριβώς και το γράμμα Α θα πρέπει να ιδωθεί ως μία κατοπινή «καλλιτεχνική» εξέλιξη ενός πιο απλοϊκού προγενέστερου συμβόλου, εξάλλου η πρώιμη γραφή του ταιριάζει απόλυτα με τη σημερινή μορφολογία του αριθμού 1.
Πρόκειται δηλ. για μία κεκλιμένη γραμμή με καμπύλο άγκιστρο στο άνω άκρο αντί μίας απλής γραμμής.
 
2. Ο αριθμός αυτός παλαιότερα έμοιαζε με τον σημερινό «3» (χωρίς βέβαια να είναι ο ίδιος), είχε δηλ. μία ακόμα μικρή «ουρά» από κάτω. Συνεπώς ήταν το ίδιο ουσιαστικά το γράμμα Β, αποτελούμενος από δύο επάλληλες καμπύλες.
 
3. Προέρχεται από μία σαφή μετεξέλιξη (και «στροφή» αριστερά 90 μοιρών…) του μικρού «γ» του ελληνικού αλφάβητου, που κι αυτό με τη σειρά του πρέπει να ιδωθεί ως «παραφθορά» με την πάροδο του χρόνου του μεγάλου Γ. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η ύπαρξη της πρόσθετης καμπύλης, σε σχέση με τον προηγούμενο αριθμό (το 2).
 
4. Εδώ είναι ολοφάνερη η σχέση του «αραβικού» αριθμού 4 με το ελληνικό γράμμα Δ. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα και αυτό αποδεικνύεται αν προεκταθούν ελαφρώς οι πλευρές του γράμματος κατά τη δεξιά κορυφή της βάσης του.
 
5. Αν προσεχθεί το σχήμα του αριθμού 5 είναι επίσης φανερός ο συσχετισμός του με το αρχαιοελληνικό γράμμα Ε. Απλά η πρώτη κάθετη γραμμή του Ε (ανάμεσα στις δύο οριζόντιες) έχει, με το πέρασμα του χρόνου, «μετατεθεί» ακριβώς απέναντι, ως «αντανάκλαση», κι έτσι προκύπτει το σημερινό 5.
 
 
6. Είναι αυτό το ίδιο το πανάρχαιο γράμμα – απωλεσθέν στην πορεία των αιώνων – «στίγμα» (Ϛ). Απλά το κάτω του μέρος απέκτησε, διαμέσου της ιστορικής διεργασίας, κυκλική μορφή κι έγινε ο σημερινός αριθμός 6.
 
7. Κι εδώ είναι πεντακάθαρη η άμεση προέλευση του αριθμού 7 από το ελληνικό γράμμα Ζ. Όμως στον αριθμό 7 η κάτω ευθεία γραμμή του Ζ είτε μετατέθηκε ψηλότερα (όπως το γράφουν αρκετοί) είτε σε ορισμένες «γραμματοσειρές» χάθηκε εντελώς…

8. Το αρχαίο Η μετεξελιγμένο ταυτίζεται 100% με τον σημερινό αριθμό 8. Άλλωστε η πρώιμη γραφή του γράμματος αυτού ήταν σχεδόν ο ίδιος ο αριθμός 8, αφού «έκλεινε» το γράμμα τόσο από πάνω όσο και από κάτω.
 
Ο αριθμός 9 δεν είναι παρά ένα ανοιχτό Θ (καλλιτεχνικά ακόμα και σήμερα γράφουμε «ϑ»!). Άρα και στην περίπτωση αυτή έχουμε πλήρη ταυτοποίηση…
 
Τέλος, αξίζει να κάνουμε αναφορά στον αριθμό 0, αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο πρόκειται περί «απτού αριθμού» (0 = άπειρο!).
Το πρωτοχρησιμοποίησε ο Έλληνας μαθηματικός Κλαύδιος Πτολεμαίος, που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ., για να συμβολίσει το «τίποτα» ταυτισμένο όμως με την έννοια του απέραντου, του ατελείωτου…
Πήρε λοιπόν το ελληνικό γράμμα Ο (όμικρον), το σύμβολο αυτό του «όλου» και το μετέτρεψε σε αρνητικής υφής αριθμό, που – κατά μία έννοια – ταυτίζεται με το ίδιο το σύμπαν ως χάος…
 

 
Στοιχεία:Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης Πηγή:aorata-gegonota

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ..ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ

 
 

 «Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα». Γιώργος Σεφέρης

Ποια Ελληνική λέξη είναι αρχαία και ποια νέα; Γιατί μια Ομηρική λέξη μας φαίνεται δύσκολη και ακαταλαβίστικη;Οι Έλληνες σήμερα ασχέτως μορφώσεως μιλάμε ομηρικά, αλλά δεν το ξέρομε επειδή αγνοούμε την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε.
Για του λόγου το αληθές θα αναφέρομε μερικά παραδείγματα για να δούμε ότι η Ομηρική γλώσσα όχι μόνο δεν είναι νεκρή, αλλά είναι ολοζώντανη.

Αυδή είναι η φωνή. Σήμερα χρησιμοποιούμε το επίθετο άναυδος.
Αλέξω στην εποχή του Ομήρου σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα χρησιμοποιούμε τις λέξεις αλεξίπτωτο, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο αλεξήλιο Αλέξανδρος (αυτός που αποκρούει τους άνδρες)

Με το επίρρημα τήλε στον Όμηρο εννοούσαν μακριά, εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τηλέφωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλο, τηλεπάθεια κ.τ.λ.

Λάας ή λας έλεγαν την πέτρα. Εμείς λέμε λατομείο, λαξεύω.
Πέδον στον Όμηρο σημαίνει έδαφος, τώρα λέμε στρατόπεδο, πεδινός.
Το κρεβάτι λέγεται λέχος, εμείς αποκαλούμε λεχώνα τη γυναίκα που μόλις γέννησε και μένει στο κρεβάτι.
Πόρο έλεγαν τη διάβαση, το πέρασμα, σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη πορεία. Επίσης αποκαλούμε εύπορο κάποιον που έχει χρήματα, γιατί έχει εύκολες διαβάσεις, μπορεί δηλαδή να περάσει όπου θέλει, και άπορο αυτόν που δεν έχει πόρους, το φτωχό.
Φρην είναι η λογική. Από αυτή τη λέξη προέρχονται το φρενοκομείο, ο φρενοβλαβής, ο εξωφρενικός, ο άφρων κ.τ.λ.
Δόρπος, λεγόταν το δείπνο, σήμερα η λέξη είναι επιδόρπιο.
 
Λώπος είναι στον Όμηρο το ένδυμα. Τώρα αυτόν που μας έκλεψε (μας έγδυσε το σπίτι) το λέμε λωποδύτη.
Ύλη ονόμαζαν ένα τόπο με δένδρα, εμείς λέμε υλοτόμος.
Άρουρα ήταν το χωράφι, όλοι ξέρουμε τον αρουραίο.
Τον θυμό τον αποκαλούσαν χόλο. Από τη λέξη αυτή πήρε το όνομα της η χολή, με την έννοια της πίκρας. Λέμε επίσης αυτός είναι χολωμένος.
 
 

 
 

Νόστος σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα. Η λέξη παρέμεινε ως παλινόστηση, ή νοσταλγία.
Άλγος στον Όμηρο είναι ο σωματικός πόνος, από αυτό προέρχεται το αναλγητικό.
Το βάρος το αποκαλούσαν άχθος, σήμερα λέμε αχθοφόρος.
Ο ρύπος,δηλαδή η ακαθαρσία, εξακολουθεί και λέγεται έτσι – ρύπανση.
Από τη λέξη αιδώς (ντροπή) προήλθε ο αναιδής.

Πέδη, σημαίνει δέσιμο και τώρα λέμε πέδιλο. Επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη χειροπέδες.
Από το φάος, το φως προέρχεται η φράση φαεινές ιδέες.
Άγχω, σημαίνει σφίγγω το λαιμό, σήμερα λέμε αγχόνη. Επίσης άγχος είναι η αγωνία από κάποιο σφίξιμο, ή από πίεση.
Βρύχια στον Όμηρο είναι τα βαθιά νερά, εξ ου και τo υποβρύχιο.
Φερνή έλεγαν την προίκα. Από εκεί επικράτησε την καλά προικισμένη να τη λέμε «πολύφερνη νύφη».
Το γεύμα στο οποίο ο κάθε παρευρισκόμενος έφερνε μαζί του το φαγητό του λεγόταν έρανος. Η λέξη παρέμεινε, με τη διαφορά ότι σήμερα δεν συνεισφέρουμε φαγητό, αλλά χρήματα.
 
 

 
 

Υπάρχουν λέξεις, από τα χρόνια του Ομήρου, που ενώ η πρώτη τους μορφή μεταβλήθηκε – η χειρ έγινε χέρι, το ύδωρ νερό, η ναυς έγινε πλοίο, στη σύνθεση διατηρήθηκε η πρώτη μορφή της λέξεως.
Από τη λέξη χειρ έχομε: χειρουργός, χειριστής, χειροτονία, χειραφέτηση, χειρονομία, χειροδικώ..

Από το ύδωρ έχομε τις λέξεις: ύδρευση υδραγωγείο, υδραυλικός, υδροφόρος, υδρογόνο, υδροκέφαλος, αφυδάτωση, ενυδρείο, κ.τ.λ.
Από τη λέξη ναυς έχομε: ναυπηγός, ναύαρχος, ναυμαχία, ναυτικός, ναυαγός, ναυτιλία, ναύσταθμος, ναυτοδικείο, ναυαγοσώστης, ναυτία, κ.τ.λ.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα παραδείγματα προκύπτει ότι: Δεν υπάρχουν αρχαίες και νέες Ελληνικές λέξεις, αλλά μόνο Ελληνικές.

Η Ελληνική γλώσσα είναι ενιαία και ουσιαστικά αδιαίρετη χρονικά.

Από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα προστέθηκαν στην Ελληνική γλώσσα μόνο ελάχιστες λέξεις.

Η γνώση των εννοιών των λέξεων θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μιλάμε τη γλώσσα της ομηρικής ποίησης, μια γλώσσα που δεν ανακάλυψε ο Όμηρος αλλά προϋπήρχε πολλές χιλιετηρίδες πριν από αυτόν.
Ετσι θ΄ανακαλύψουμε τις έννοιες των λέξεων για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα.
 
 


Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΗ Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά..
ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού...

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».
Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: "θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ".
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς...
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( ...;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και 'λάF ω ' σημαίνει "θέλω πολύ".
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε'84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το ...; menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο ("νέ τρώει, νέ πίνει"), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (') προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.
Στοιχεία: «Ελληνική Γλώσσα-τροφός όλων των γλωσσών» ,Αναστασίας Γονέου 

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΤΤΗ


«Ει οι θεοί διαλέγονται, τη των Ελλήνων γλώττη χρώνται». Κικέρων


Πολλές φορές γίνεται λόγος για την εισβολή των ξένων λέξεων και όρων στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του λόφου. Πόσα άραγε μπορεί κανείς να πει στα αγγλικά χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις;
Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Ξενοφών Ζολώτας, επιφανής Έλληνας οικονομολόγος, διατελέσας υπουργός και πρωθυπουργός σε δύο Συνόδους της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development) στην Ουάσιγκτον εκφώνησε δύο μνημειώδεις ομιλίες στα 1957 & 1959.

Ο λόγος που οι ομιλίες αυτές έχουν τόση αξία και μάλιστα διαχρονική, είναι ότι, ενώ απευθύνθηκε στο πολυπληθές ακροατήριό του στην Αγγλική Γλώσσα, στην ουσία, με την εξαίρεση λίγων άρθρων, προθέσεων και συνδέσμων, οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήσαν όλες Ελληνικές. Έγινε απολύτως κατανοητός και καταχειροκροτήθηκε!
Αυτές τις δύο ομιλίες του Ξ. Ζολώτα ,είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας  στις 18/9/2010  (Μπορείτε να τις διαβάσετε,πατώντας τα προηγούμενα θέματα).

 Σήμερα σας παρουσιάζουμε  μία ομιλία στα Γαλλικά και δύο ακόμη ομιλίες στα Αγγλικά, με οικονομικά και ιατρικά θέματα.


Le Dédale Synchrone Du Cosmos Politique
Kyrie,
Sans apostropher ma rhétorique dans l’emphase et la pléthore, j’analyserai elliptiquement, sans nul gallicisme, le dédale synchrone du cosmos politique caractérise par des syndromes de crise paralysant l’organisation systématique de notre économie. Nous sommes périodiquement sceptiques et neurasthéniques devant ces paroxysmes periphrasiques, cette boulimie des démagogues, ces hyperboles, ces paradoxes hypocrites et cyniques qui symbolisent une democratie anachronique et chaotique.

Les phénomènes fantastiques qu’on nous prophétise pour l’ époque astronomique détrôneront les programmes rachitiques, hybrides et sporadiques de notre cycle atomique. Seule une panacée authentique et draconienne métamorphosera cette agonie prodrome de l’ apocalypse et une genèse homologue du Phénix. Les économistes technocrates seront les stratèges d’ un théâtre polémique et dynamique et non les prosélytes du marasme.

Autochtones helléniques, dans une apologie cathartique, psalmodions les théorèmes de la démocratie thésaurisant et héroïque, soyons allergiques aux parasites allogènes dont les sophismes trop hyalins n’ont qu’une pseudo dialectique.
 En épilogue a ces agapes, mon amphore a l’ apogée, je prophétise toute euphorie et apothéose a Monsieur Giscard d’ Estaing, prototype enthousiasmant de la neo-orthodoxie économique et symbole de la palingénésie de son ethnie gallique.
Γαλλική ομιλία
 2001Ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι εργασίες του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ορθοπεδικής, στο οποίο πήραν μέρος Έλληνες και Ευρωπαίοι ορθοπεδικοί. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις για τον τομέα της ορθοπεδικής.

Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση στους συνέδρους προκάλεσε η ομιλία του καθηγητή Ορθοπεδικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Σουκάκου, ο οποίος απευθύνθηκε στο ακροατήριό του μιλώντας μεν αγγλικά, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις που προέρχονται από την ελληνική γλώσσα.

Με αυτή την ομιλία ο κ. Σουκάκος υποδέχθηκε τους συνέδρους και παράλληλα έδωσε το στίγμα του συνεδρίου επισημαίνοντας τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τις εργασίες.
Έτσι, ο κ. Σουκάκος είπε:


"The Hellenic Orthopaedic physicians, have synchronized their dynamism and energy with the European Organization of Orthopaedics and Τraumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanese, Rodos.
Rhodes is a graphic Hellenic metropolitan centre in the Aegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites. Rhodes is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Hellenic gastronomy of moussaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Byzantine and Spanoudakis music.

Α plethora of basic and didactic themes in the sphere of orthopaedics and traumatology, such as trauma of the musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty surgery, paediatric orthopaedics, poly-trauma, podiatric surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like scoliosis, kyphosis and spondylolithesis, osteoporosis and pharmacologic and prophylactic therapeutic policies will be emphasized.

Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, non-physiological and pathological syndromes, therapeutic schemes and strategies, will be analyzed and synthesized at this academic symposium on the basis of a democratic climate and with the scope of a non-dogmatic and egocentric dialogue, which Ι prophesize will be an historic phenomenon and paradigm of dynamic synergy and harmony between polyethnic orthopaedic physicians of the European Epirus.
To paraphrase, with the phobia and dilemma of being tautological, let me emphasize that the logistics and machinations in this academic symposium, will generate the scheme and type of our harmonic synergy and syndesmosis.
Pragmatically, it is my thesis and not hypothesis that the next phase and programmed orthopaedic symposium in Helsinki which Ι eulogize will be as dynamic and with colossal kyros, as in Rhodes, Hellas.

Ι apologize for my eulogistic demagogy and if my etymological glossary is based on philosophic or symbolic metaphors and lexical hyperbole, please sympathize with me and Ι apologize for the idiosyncrasy of a zealous Hellenic, practising orthopaedic physician who is also fanatically enthusiastic about the giant anode of European propaedutics and academics in orthopaedics and traumatology».
 2001.March 15, 2000
Dr. John N. Kalaras, founder of Ariston University, Hotel Titania
Prologue
The scope of my lecture is to generate a dynamic dialogue on organizational and economic systems and techniques. Basically, my methodology is characterized by dialogue, a systematic phenomenon with every academician or epistemologist. I will systematically analyze the idiosyncrasies and the characteristics of the organizational systems practiced today.

The architecture of my analysis-strategy, is systematic and pragmatic, yet paradoxically is characterized by enthusiasm and synchronization between theory and practice. The harmonic synergy of mathematical models and statistical techniques, has generated theorems and axioms practiced in capitalistic economic systems. My philosophy is logical, ethical and practical and has erected organizational models that have generated economic euphoria.
The magic aesthetics of my tactic is the plethora of Hellenic terminology in my phraseology.

The genesis of tragic economic problems generated in an economy are not symptomatic, in fact they are cyclical and periodic phenomena.
Such phenomena stigmatize and traumatize the economic euphoria of the agora.
Economic systems basically symbolize the philosophy and ideology of the governing political party.

The chronic and pathetic egomania and megalomania of certain governors, monarchs or tyrants, their apathy for philanthropy, their enigmatic and problematic logic, generated gigantic economic crises, which stigmatized and traumatized their political career. Such practices generate phobia, panic and periodically paralysis of the socioeconomic system.
The agora, during the archaic periods, was characterized as the physical parameters where philosophers, scholars, economists and epistemologists analyzed the problems generated by the political system.

The basic methodology was dialogue or rhetoric.
Dialogue, in a diametric antithesis with the monologue, has magic, it is characterized by synthesis and analysis and a plethora of other lectic schemes.
15 Μαρτίου 2000

Fair enough! You speak Greek. Just learn the prepositions and articles and you can make yourself perfectly understood. Otherwise, it seems you need to refresh your vocabulary in English.


Τα μικρά αυτά δείγματα γραφής σε συνδυασμό με τον «Θησαυρό της ελληνικής γλώσσας» της Μαριάνας Μακντόναλτ και το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών λεξικό του Αριστείδη Κωνσταντινίδη «οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα», που ούτε λίγο ούτε πολύ είναι κάπου 30.000, αποστομώνουν κάθε κακόβουλο δύσπιστο και πείθουν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο για την μοναδική διαχρονική προσφορά της μητέρας γλώσσας των γλωσσών.

Για τις ελληνικές λέξεις στη Γαλλική γλώσσα, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο βιβλιαράκι των Jean Bouffartigue και Anne Marie Delrieu «Οι ελληνικές ρίζες στη γαλλική γλώσσα». Ιδού μία φράση από τον πρόλογο του βιβλίου τους. «Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας, η Ελλάδα βρίσκεται ζωντανή μέσα στις λέξεις που λέμε. Σχηματίζει κάθε μέρα τη γλώσσα μας».
VIDEO
Ελαβα στοιχεία από: http://users.uoa.gr/~nektar/history/index.htm#ΓΛΩΣΣΑΣάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΓΓΛΙΚΑ?


Θα ήθελα να δώσω μια κάποια συνέχεια στην προηγούμενη ανάρτηση μου,για να καταλάβουμε όλοι καλά,πόσο σπουδαίο ρόλο κατέχει η ελληνική γλώσσα,στη διαμόρφωση των άλλων γλωσσών (στην προκειμένη περίπτωση της αγγλικής)
Η επιλογή των λέξεων που παραθέτω,είναι απλά ενδεικτική και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί το σύνολο των ελληνικών λέξεων που έχουν δανειστεί για να "κάνουν" λειτουργική,την αγγλική διάλεκτο.

Air Αήρ (Αέρας) menopause εμμηνοπαυση
Abyss Άβυσσος metabolism μεταβολισμος 
Animation Ανιμώ(Ανά+Ιμάς)metallic μεταλλικος 
Auto- Αυτό-metamorphose μεταμορφωνω 
autobiography αυτοβιογραφιαmetamorphosis μεταμορφωσις 
autograph αυτογραφοmetaphor μεταφορα 
automatic αυτοματος metaphysics μεταφυσικη 
bacterium βακτηριδιο meteor μετεωρο 
barbarian βαρβαροςmeteorite μετεωριτης 
baritone βαρυτονοςmeteorology μετεωρολογια 
barometer βαρομετροmethod μεθοδος 
base βασηmethodism μεθοδισμος 
Bible Βίβλοςmethuselah μαθουσαλας 
Bio- Βιο- metre μετρο 
biochemistry βιοχημεια metric μετρικος 
biological βιολογικοςmetronome μετρονομος 
blasphemy βλασφημιαmetropolis μητροπολις 
botanist βοτανολογοςmiasma μιασμα 
botany βοτανικηmicrobe μικροβιο 
camomile χαμομηλιmicrobiology μικροβιολογια 
Car Κάροmicrocosm μικροκοσμος 
Cat Γάτα - Γαλήmicroelectronics μικροηλεκτρονικη 
catacombs κατακομβη micrometer μικρομετρο 
cataklysm κατακλυσμοςmicroorganism μικροοργανισμος 
catalogue καταλογος microphone μικροφωνο 
catalyst καταλυτης microscope μικροσκοπιο 
catechism κατηχησηmime μιμος 
category κατηγοριαmimetic μιμητικος 
centre κεντρο Mini Μινύθω-Ελλατώνω
Chair Καρέκλαmisanthrope μισανθρωπος 
Chaos Χάοςmisogynist μισογυνης 
chlorine χλωριο mnemonic μνημονικος 
chloroform χλωροφορμιο monbologue μονολογος 
choreography χορογραφια monogamy μονογαμια 
chromatic χρωματικοςmonogram μονογραμμα 
chronic χρονιος monograph μονογραφια 
chronological χρονολογικος monolith μονολιθος 
chrysanthemum χρυσανθεμο monoplane μονοπλανο 
Cinema Κίνησηmonopolize μονοπωλω 
cirrhosis κιρρωσηmonopoly μονοπωλιο 
climate κλιμαmonotheism μονοθεισμος 
Code Κώδικαςmonotone μονοτονη 
comedy κωμωδιαmonotony μονοτονια 
comma κομμαmonotype μονοτυπικη 
Compact Σύμπακτοςmonoxide μονοξειδιο
Computer-ΣυμποσοστήςMother Μάτερ-Μητήρ
cosmic κοσμικοςmuse μουσα
cosmopolitan κοσμοπολιτικοςmuseum μουσειο
cosmos κοσμος Music Μουσική 
cranium κρανιοmusical μουσικος 
crematorium κρεματοριοmyopia μυωπια 
crisis κρισηmysterious μυστηριωδης 
critic κριτικοςmystery μυστηριο 
crypt κρυπτη mystic μυστικος 
crystal κρυσταλλοmysticism μυστικισμος 
cyclamen κυκλαμινοmyth μυθος 
Cycle Κύκλοςmythology μυθολογια 
cycle κυκλος narcotic ναρκωτικος 
Data Δεδομένοnautical ναυτικος 
de-magnetize από-μαγνητιζω necromancy νεκρομαντεια 
demagogic δημαγωγικος necropolis νεκροπολις 
Democracy Δημοκρατία nectar νεκταρ 
democratic δημοκρατικος nemesis νεμεσις 
demography δημογραφια neolithic νεολοθικος 
diabetes διαβητης neoplasm νεοπλασμα 
diadem διαδημα nephritis νεφριτης 
diagnosis διαγνωση nereid νηρηις 
diagonal διαγωνιος neuralgia νευραλγια 
diagram διαγραμμα neurasthenia νευρασθενεια 
dialect διαλεκτος neurologist νευρολογος 
dialogue διαλογος neurology νευρολογια 
diameter διαμετρος neurosis νευρωσις 
diamond διαμαντι neurotic νευροτικος 
diaphanous διαφανος New Νέο 
diaphragm διαφραγμα nitroglycerin(e) νιτρογλυκερινη 
diarrhoea διαρροια nostalgia νοσταλγια 
dichotomy διχοτομηση numismatics νομισματολογια 
dictator διδακτωρ nymph νυμφη 
diet διαιτα nymphomania νυμφομανια 
dinosaur δεινοσαυρος oasis οασις 
diphthong διφθογγος ocean ωκεανος 
diploma διπλωμα octagon οκταγωνο 
dipsomania διψομανια oligarchy ολιγαρχια 
diptych διπτυχο onomatopoeia ονοματοποιια 
Disc Δίσκος ontology οντολογια 
dogma δογμα ophthalmia οφθαλμια 
dolphin δελφινι ophthalmoscope οφθαλμοσκοπιο 
dose δοση opium οπιο 
dragon δρακων Optic Οπτικός 
drama δραμα optic οπτικος 
dramatic δραματικος oratorio ορατοριο 
drastic δραστικος Organ Όργανο 
dynamic δυναμικος organic οργανικος 
dynamism δυναμισμος] organism οργανισμος 
dynamite δυναμιτης orgasm οργασμος 
dynasty δυναστεια orgiastic οργιαστικος 
dyspepsia δυσπεψια orgy οργιο 
Earth Έρα (Γη) ornithology ορνιθολογια 
eccentric εκκεντρικος orphan ορφανος 
echo ηχω orthodox ορθοδοξος 
eclectic εκλεκτικος orthographic ορθογραφικος 
eclipse εκλειψη orthopaedic ορθοπεδικος 
ecology οικολογια oxygen οξυγονο 
economic οικονομικος pachyderm παχυδερμο 
ecstacy εκσταση paleolithic παλαιολιθικος 
ecumenical οικουμενικος paleontology παλαιοντολογια 
eczema εκζεμα panchromatic πανχρωματικος 
ego εγω pandemic πανδημια 
egoism εγωισμος pandemonium πανδαιμονιο 
elastic ελαστικος panegyric πανηγυρικος 
electric ηλεκτρικος panic πανικος 
electro ηλεκτρο panoply πανοπλια 
electrode ηλεκτροδιο panorama πανοραμα 
electron ηλεκτρονιο pantheism πανθεισμος 
Elephant Ελέφαντας pathology παθολογια 
elliptic ελλειπτικος pathos παθος 
embryo εμβρυο patronymic πατρωνυμικος 
emetic εμετικο pedagogue παιδαγωγος 
emphasis εμφαση pediatrics παιδιατρικη 
emphatic εμφατικος pentagon πενταγωνο 
emporium εμποριο pentameter πενταμετρο 
encyclopedia εγκυκλοπαιδεια pentateuch πεντατευχος 
endemic ενδημικος pentathlon πενταθλο 
energy ενεργεια pentecost πεντηκοστη 
enigma αινιγμα period περιοδος 
enthrone ενθρονιζω periodic περιοδικος 
enthusiasm ενθουσιασμος peripatetic περιπατητικος 
enthusiastic ενθουσιωδης periphery περιφερεια 
entomology εντομολογια periphrasis περιφρασις 
enzyme ενζυμο periscope περισκοπιο 
ephemeral εφημερος peritonitis περιτονιτις 
epic επικος peroxide υπεροξειδιο 
epidemic επιδημια phallus φαλλος 
epigram επιγραμμα Phantom Φανταστικό 
epilepsy επιληψια pharmaceutical φαρμακευτικος 
epilogue επιλογος pharmacology φαρμακολογια 
episode επεισοδιο pharynx φαρυγξ 
epistle επιστολη phase φαση 
epitaph επιταφιος phenomenal φαινομενικος 
epithet επιθετο philanthropy φιλανθρωπια 
epitome επιτομη philharmonic φιλαρμονικος 
epoch εποχη philosopher φιλοσοφος 
erotic ερωτικος philosophy φιλοσοφια 
eschatology εσχατολογια Philosophy Φιλοσοφία 
esophagus οισοφαγος phobia φοβια 
ethic ηθικη phonetic φωνητικος 
ethnic εθνικος phonograph φωνογραφος 
ethnography εθνογραφια phonology φωνολογια 
ethos ηθος phosphorus φωσφορος 
etymology ετυμολογια photograph φωτογραφια 
eucalyptus ευκαλυπτος Photography Φωτογραφία 
eucharist ευχαριστια photolithography φωτολιθογραφια 
eugenics ευγονικη phrase φραση 
euphemism ευφημισμος phrenology φρενολογια 
euphony ευφωνια physics φυσικος 
euphoria ευφορια physiognomy φυσιογνωμια 
euthanasia ευθανασια physiology φυσιολογια 
evangelic ευαγγελικος physiotherapy φυσιοθεραπεια 
exodus εξοδος plane πλανη 
exotic εξωτικος pleonasm πλεονασμος 
False Σφάλλω - Σφάλμα pneumonia πνευμονια 
fanatic φανατικος poem ποιημα 
fantasia φαντασια poetic ποιητικος 
fantasy φαντασια polemic πολεμικος 
fascist φασιστας political πολιτικος 
Father Πάτερ polygamy πολυγαμια 
feudal φεουδαρχικος polygon πολυγωνο 
Form Φόρμα polymorphous πολυμορφος 
Format Μορφή (ανάποδα) polyphony πολυφωνια 
fresh φρεσκος polytheism πολυθεισμος 
fruit φρουτο pragmatism πραγματισμος 
gardenia γαρδενια prognosis προγνωσις 
gastric γαστρικος prognostic προγνωστικος 
gastronomy γαστρονομια programme προγραμμα 
genealogy γενεαλογια prologue προλογος 
general γενικος prophylactic προφυλακτικος 
genesis γενεσις prosody προσωδια 
genetic γενετικος prostate προστατης 
Gennesis Γέννεσις protagonist πρωταγωνιστης 
geography γεωγραφια protein πρωτεινη 
geology γεωλογια protocol πρωτοκολλο 
geometry γεωμετρια proton πρωτονιο 
gerontology γεροντολογια protoplasm πρωτοπλασμα 
gigantic γιγαντιαιος prototype πρωτοτυπο 
glaucoma γλαυκωμα protozoa πρωτοζωα 
Grammar Γραμματική pseudonym ψευδωνυμο 
grammatical γραμματικος psyche ψυχη 
gramophone γραμμοφωνο psychiatry ψυχιατρικη 
graphic γραφικος psychic ψυχικος 
graphite γραφιτης Psycho Ψυχή 
guitar κιθαρα psychoanalysis ψυχαναλυσις 
gymnasium γυμνασιο psychology ψυχολογια 
gymnast γυμναστης psychopath ψυχοπαθης 
Gymnastic Γυμναστική psychosis ψυχωσις 
gynaecology γυναικολογια psychotherapy ψυχοθεραπεια 
gypsum γυψος pterodactyl πτεροδακτυλος 
gyroscope γυροσκοπιο pygmy πυγμαιος 
H λεξη statistics στατιστικη pylon πυλων 
Hades Άδης μετατροπή Δασείας σε Η pyramid πυραμιδα 
hagiology αγιολογιο pyre πυρα 
harmonica αρμονια pyrites πυριτης 
harmonious αρμονικος pyrotechnics πυροτεχνικη 
harmonize εναρμονιζω radio- ραδιο- 
harmony αρμονια rhapsody ραψωδια 
hecatomb εκατομβη rhetoric ρητορικη 
hedonism ηδονισμος rheumatic ρευματικος 
hegemony ηγεμονια rheumatism ρευματισμος 
helicopter ελικοπτερο rhizome ριζωμα 
heliotrope ηλιοτροπιο rhomb ρομβος 
helium ηλιο rhythm ρυθμος 
hemisphere ημισφαιριο saccharin σακχαρινη 
hemorrhage αιμορραγια Saloon Αλώνι (από το Άλς-Θάλασσα) 
Here Εραζε (στη γη, κάτω) Salt Άλλας, Άλς 
heretic αιρετικος Sans Άνευ ((Η Δασεία σε S) ) 
Herm (γλυπτό) Ερμής ( Ερμαί κεφαλαί) sarcasm σαρκασμος 
hermaphrodite ερμαφροδιτος sarcophagus σαρκοφαγος 
hermetic ερμητικος scene σκηνη 
hermit ερημιτης sceptic σκεπτικος 
Hero Ηρως (Η Δασεία σε Η) sceptre σκηπτρο 
hero ηρωας schematic σχηματικος 
heroic ηρωικος schism σχισμα 
heron ερωδιος schizophrenia σχιζοφρενια 
Heron Ερωδιός scholastic σχολαστικος 
Herpes Έρπης seismic σεισμικος 
Herpetic Ερπετικός selenium σεληνιο 
heterodox ετεροδοξος septic σηπτικος 
heterogeneous ετερογενης skeleton σκελετος 
hexagon εξαγωνο sophism σοφισμα 
hexameter εξαμετρο Soul Αίολος (φύσημα αέρα) 
hierarchy ιεραρχια spasm σπασμος 
hieroglyph ιερογλυφικο spasmodic σπασμωδικος 
hippodrome ιππιδρομος spelaeology σπηλαιολογια 
historical ιστορικος sperm σπερμα 
history ιστορια sphere σφαιρα 
History Ιστορία sporadic σποραδικος 
homeopathy ομοιοπαθεια spore σποριο 
homogeneous ομοιογενης Squirel Σκίουρος 
homonym ομωνυμο stalactite σταλακτιτης 
homophone ομοφωνο stalagmite σταλαγμιτης 
horizon οριζοντας Star Αστήρ 
horizontal οριζοντιος static στατικος 
hormone ορμονη stenography στενογραφια 
horoscope ωροσκοπιο stereophonic στερεοφωνικος 
hydraulic υδραυλικος stereoscope στερεοσκοπιο 
Hydrogen Υδρογόνο stereotype στερεοτυπια 
hyena υαινα stethoscope στηθοσκοπιο 
hygiene υγιεινη stigma στιγμα 
hymn υμνος stigmatize στιγματιζω 
hyperbole υπερβολη strategic στρατηγικη 
hypertrophic υπερτροφικος Sun Έλ (φως) (Δασεία σε S)
hypnosis υπνωσις syllogism συλλογισμος 
hypochondria υποχονδρια symbol συμβολο 
hypocrisy υποκρισια sympathetic συμπαθητικος 
hypocrite υποκριτης symphony συμφωνια 
hypotenuse υποτεινουσα symposium συμποσιο 
hypothesis υποθεσις symptom συμπτωμα 
hysteria υστερια synagogue συναγωγη 
iamb ιαμβος synchronize συγχρονιζω 
iambic ιαμβικος syncope συγκοπη 
icon εικονα syndic συνδικος 
iconoclast εικονοκλαστης syndicalism συνδικαλισμος 
Idea Ιδέα syndrome συνδρομο 
ideogram ιδεογραμμα synod συνοδος 
ideology ιδεολογια synonym συνωνυμο 
idiom ιδιωμα synopsis συνοψις 
idiosyncrasy ιδιοσυγκρασια syntax συνταξις 
idol ειδωλο synthesis συνθεσις 
idyll ειδυλλιο syringe συριγγα 
inorganic ανοργανος system συστημα 
ion ιον Table Τάβλα 
ionosphere ιονοσφαιρα tactic τακτικη 
Iris Ίρις technical τεχνικος 
ironic ειρωνικος technique τεχνικη 
irony ειρωνια technology τεχνολογια 
isobar ισοβαρης telegram τηλεγραφημα 
isosceles ισοσκελης telegraph τηλεγραφος 
isotope ισοτοπο telemetry τηλεμετρια 
isthmus ισθμος teleology τελεολογια 
jackal τσακαλι telepathy τηλεπαθεια 
Jaguar Ιαγουάρος Telephone Τηλέφωνο 
Joy - Enjoy Ζωή - Εν ζωή telephone τηλεφωνο 
kaleidoscope καλειδοσκοπιο telescope τηλεσκοπιο 
kiss κυνέω-ω,που σημαινει φιλώ Tell Τέλλω (Λέγω) 
labyrinth λαβυρινθος theatre θεατρο 
laconic λακωνικος theism θεϊσμος 
Land Λάας (Λίθος) Ελ(Φως) theme θεμα 
Scottland=Σκοτεινός Τόποςtheocracy θεοκρατια 
laryngitis λαρυγγιτις theology θεολογια 
larynx λαρυγγας theorem θεωρημα 
laudanum λαυδανο theoretic θεωρητικος 
lava λαβα theory θεωρια 
lea λειμων theosophy θεοσοφια 
legion λεγεωνα therapeutic θεραπευτικος 
Lemon Λεμόνι therapy θεραπεια 
lemon λεμονι thermal θερμικος 
Leopard Λεοπάρδαλη thermometer θερμομετρο 
leper λεπρος thesis θεσις 
leprosy λεπρα thrombosis θρομβωσις 
lethargy ληθαργος throne θρονος 
lethe ληθη thyroid θυροειδης 
lexical λεξιλογικος Tiger Τίγρης 
lexicography λεξικογραφια titanic τιτανικος 
Lion Λέων Toxic Οξύ - Τόξο - Τοξικό 
lithography λιθογραφια toxic τοξικος 
litotes λιτοτητα toxin τοξινη 
logic λογικη trachea τραχεια 
logical λογικος tricycle τρικυκλο 
lyre λυρα trigonometry τριγωνομετρια 
lyric λυρικος trilogy τριλογια 
macabre μακαβριος Triple Τριπλό 
macrobiotic μακροβιοτητα tripod τριποδο 
macrocosm μακροκοσμος triptych τριπτυχο 
magic μαγεια triumph θριαμβος 
magnesium μαγνησιο trochee τροχαιος 
magnet μαγνητης tropic τροπικος 
mania μανια tympanum τυμπανον 
maniac μανιακος typhoid τυφοειδης 
martyr μαρτυρας typhoon τυφωνας 
mathematics μαθηματικα typhus τυφος 
Max Μέγιστος ή Μάλα typography τυπογραφια 
mechanic μηχανικος tyrannical τυραννικος 
mechanism μηχανισμος tyranny τυραννια 
medal μεταλλιο uneconomical αντιοικονομικος 
megacycle μεγακυκλος uranus ουρανος 
megalith μεγαλιθος utopia ουτοπία 
megalomania μεγαλομανια Virus Ιός(Βέλος)-Δασεία σε V. 
megaphone μεγαφωνο Work Έργο 
megaton μεγατοννος xenophobe ξενοφοβος 
melancholia μελαγχολια zeugma ζευγμα 
melancholic μελαγχολικος zodiac ζωδιακος 
melodic μελωδικος zoology ζωολογια 
melodrama μελοδραμα Ζοο Ζώο 
melody μελωδια 


Ζητώ συγγνώμη άν σας κούρασα..αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να διαπιστώσουμε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε στην αρχή του θέματος...
Και όλα αυτά..ήταν μόνο..τελείως ενδεικτικά!!!!